turabinin reyis gibi konuşması

  1. 1.
    Her zamanki hali.
    Bu sene geç açıldı.
    1 ... dalya rock yazar