dinde var olan zaman mantıksızlığı

  1. 2.
    Zaman kavramının olmadığı bir üst dünyanın varlığını ve tasavvurunu 14 asır önce e=mc2 ile mi anlatsaydı ayetler.
    6 -2 ... tylerdurden