kendini odaya kitlemek herkesi dışarı kitlemektir

  1. 5.
    mantıklı bir önerme.

    (bkz: mantıkta ise bağlacı)
    1 ... iyyneci