arap turiste yaklaşıp yallah arabistan a demek

  1. 1.
    Her asil Türk gencinin asli vazifeleri arasında yer almaktadır efendim. Evet.
    0 -1 ... sodomlu