şeriatçı ninjalar

  1. 1.
    Kemalist putperestlerden daha çevrecilerdir.
    2 -1 ... vomer