kalınlaşıp sertleşen can yakan deri tümseği

  1. 4.
    Türkçe bu lastik gibi. Nereye çeksen oraya uzar.
    1 ... gazeloglu