sevgiliyle ideal görüşme sıklığı

  1. 9.
    sevdiğin insanı niye az görmek isteyesin, çok görünce niye bıkasın, bıkacaksan niye evlenesin?

    içinizden gelen sıklıktır.
    3 ... tukeneceiz