abi diyerek konuşan kız

  1. 10.
    Elleri hırkanın kollarının içindedir.
    0 ... trinitrotoluen