gidildiği için pişman olunan yerler

  1. 4.
    Düğünler.
    3 ... david gilmourun parmaklari