varoluşun amacı nedir

  1. 33.
    Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
    zariyat suresi 56
    6 -1 ... hislibiri