en çok sevilen şiir dörtlükleri

 1. 123.
  Düşdüm ezelde zülfüne dâm olmadın henüz
  içdim lebin şarâbını câm olmadın henüz
  Ben zülfüne ezelde tutuldum ki henüz tuzak yaratılmamıştı.
  Yine orada dudaklarının şarabını içtim ki
  Henüz kadeh vücut bulmamıştı.

  Nesimî.
  8 -1 ... kahraman arketipi