endişe

  1. 39.
    yaşamın kökenini oluşturan çatışmaların bir sonucudur. gün bitip de gece başladımı düşünceler insanın üzerine hücum eder. varlık sancısı ve endişelerle kutsadığınız gecelerin sonunda güneşin doğup bütün kaygılarınızı geceyle birlikte götürmesini beklersiniz. endişe insanın özünü oluşturur, insan endişeden doğar ve onunla birlikte var olur.

    her gün doğumu yeni kaygılara, yeni çatışmalara gebedir. önemi olan her gün batımının sonunda sonsuzluğa uzanıyormuş gibi gelen endişeli geceleri atlatıp yeni bir kavgaya hazır olmaktır.
    8 ... kahraman arketipi