ttb den türk kelimesinin kaldırılması

  1. 4.
    bugün türk tabipler birliği yöneticilerinin kim olduklarına, yaptıkları işlere şöyle bir göz attım . hepsi çok önemli çalışmalara imza atmış, işlerinde yetkin değerli bilim adamları. ayrıca birlik sağlık alanında pek çok çalışmaya imza atmış.

    içlerinde suç işleyen, teröre destek olanlar varsa tabi ki ayıklansın ancak yılların birikimini böyle yoketmek, herkese terörist etiketi yapıştırmak bildiğiniz faşizmdir.

    bu ülkenin bir avuç akademisyeni, bilimadamı bu şekilde harcanmamalı. çok yazık.
    7 -1 ... nadia nadia