peygamberin devesinin ayak izini öpenler

  1. 3.
    deve mübarek değilidir, ayak izleri hiç değildir. Bunu öpenler gerçekten Sünni putperestlerdir.
    0 ... izmir ne taraf