birinin size çirkin demesi

  1. 200.
    Lisedeyken duydum bunu. O gün bugündür çirkinim.

    Doğrular tartışılmaz.
    3 ... salazar slytherin