birinin size çirkin demesi

  1. 163.
    Biri bana çirkin dedikten sonra realist oldum.
    5 ... fyodor paskevich