birinin size çirkin demesi

  1. 148.
    değer verdiğim biriyse; hiçbir şey söylemeden kalkar giderim ve bir daha iletişim kurmam.
    Sadece tanıdığım ama çok samimi olmadığım biriyse; hiç takmam ama onunla da bir daha iletişim kurmam.
    2 ... david gilmourun parmaklari