bitti sanılırken devam eden şeyler

  1. 5.
    Duygular. Ansızın ortaya çıkarlar.
    5 ... entry de mi girmiyagh