işi bırakma nedenleri

  1. 7.
    şirkette daha önce olmayan bir pozisyona yönetici olarak girmek ve altında çalışanların kuyunu kazmasıdır.

    daha da genellemek gerekirse çalışılan işin, davranışların şirket menfaatine değilde kişisel menfaatlere dönmesi ile baş gösteren nedenlerdir.
    0 ... mechanix