ciddi bir ilişki nasıl bitirilir

  1. 1.
    Kalp ciddiyetini yitirince.
    2 ... blindur mergen