geceleri bambaşka bir insan olmak

  1. 3.
    Melatonin hormonu ile direkt bağlantılı olan, duygusal duyarlılığı da dolaylı yoldan etkileyen durum. Bu başkalaşım olgusunun, Romantik dönemin klâsik bestecileri arasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Zira insanın yaratma cesareti gece vakitlerinde son raddeye ulaşır.

    (bkz: Yaratma cesareti)
    (bkz: Rollo May)
    1 ... bedmest