su testisi su yolunda kırılır

  1. 1.
    herkesin mutlaka kendi davranış ve yaşayışının bedellerini ödeyeceğini belirten atasözü.
    6 ... sıçtırtma lamasına