melikşah ın sünniliği bırakıp şii olması

 1. 1.
  büyük selçuklu devleti hükümdarı sultan melikşah'ın, 3 gün süren ve sünni-şii din alimlerinin iştirak ettiği "bağdat nizamiye medresesi din alimleri konferansı" sonrası, baş veziri nizamülmülk ile birlikte şii-caferi tezlerinin haklılığına hükmederek almış olduğu karardır.

  sultan melikşah bu kararı şu şekilde açıklamıştır;
  "ey cemaat! günlerden beri (üç gün) devam eden konuşmalardan kesin olarak bildiğim ve çıkardığım sonuç şudur: caferi "ehlibeyt mektebi" söylediği ve inandığı her şeyde haktır. ehlisünnetin ise görüşü batıldır.
  şimdi bana düşen, hakkı ve hakikati görünce kabul etmek; dünyada batıl ehli, ahirette de cehennem ehli olmamaktır. işte bu nedenle hepinizin huzurunda, ehlibeyt mektebi'ni, yani caferi mezhebi'ni kabullendiğimi ilan ediyorum.
  her kim benimle birlikte, allah'ın rahmet ve bereketiyle, nefsini zulmet ve batıldan kurtarıp hak olan nura çevirmek istiyorsa, caferi mezhebi'ni kabul etsin!"

  kaynak: (bkz: bağdat nizamiye medresesi din alimleri konferansı)
  3 ... tengir budun