bağdat nizamiye medresesi din alimleri konferansı

 1. 1.
  büyük selçuklu devleti sultanı melikşah, islam dünyasının şii-sünni olarak ayrılmasından ve bu iki kutbun birbirine düşman olup çekişmesinden son derece rahatsızdı.
  islam içinde ayrılan mezheplerin nedenini ve hak olanı bulmak amacıyla baş vezir nizamülmülk'e talimat vererek bağdat'taki nizamiye medresesi'nde bir din şurası toplanmasını emretti. işte bu düşünce ile bağdat nizamiye medresesinde din alimleri konferansı düzenlendi.

  bağdat'taki nizamiye medresesi'nde, çeşitli ilimlerde kendilerine güvenilir 10'ar tane ehl-i sünnet ve caferi büyük alimini konuk etmiştir.
  sultan melikşah'ın kendi başkanlığında ve tarafsız olarak nizamülmülk'ün danışmanlığında, nizamülmülk'ün damadı olan mukatil bin atiyye'nin her konuşulanı, her kelimeyi tek tek kaleme aldığı konferans 3 gün boyunca sürmüş ve neticesinde başta sultan melikşah ve vezir nizamülmülk olmak üzre devletin ileri gelenleri ehl-i sünnet doktrinlerine karşı, şii caferi doktrinleri haklı bularak şii'liği seçtiklerini beyan etmişlerdir.

  bu konferansta konuşulan konular, sorulan sorular, verilen cevaplar halihazırda kayıt altında olup, herkesin kolayca ulaşabileceği kaynaklarda aktarılmakta, kitap halinde satılmaktadır.
  örneğin;
  http://www.kevseryayincil...ck.asp?product=c-inanc001

  konferansın amacı:
  islam içinde ayrılan mezheplerin nedenini ve hak olanı ve batıl olanı bulmak.

  konferans hamisi:
  büyük selçuklu sultanı melikşah.

  danışman ve hakem:
  büyük selçuklu devleti başveziri nizamülmülk.

  katip:
  mukatil bin atiyye.

  sonuç:
  ehl-i sünnet doktrinlerine karşı, şii-caferi doktrinlerinin haklılığı ve kabulü.

  melikşah'ın konferansı bitiren sözleri;
  "ey cemaat! günlerden beri (üç gün) devam eden konuşmalardan kesin olarak bildiğim ve çıkardığım sonuç şudur: caferi "ehlibeyt mektebi" söylediği ve inandığı her şeyde haktır. ehlisünnetin ise görüşü batıldır.
  şimdi bana düşen, hakkı ve hakikati görünce kabul etmek; dünyada batıl ehli, ahirette de cehennem ehli olmamaktır.
  işte bu nedenle hepinizin huzurunda, ehlibeyt mektebi'ni, yani caferi mezhebi'ni kabullendiğimi ilan ediyorum. her kim benimle birlikte, allah'ın rahmet ve bereketiyle, nefsini zulmet ve batıldan kurtarıp hak olan nura çevirmek istiyorsa, caferi mezhebi'ni kabul etsin!"

  vezir nizamülmülk'ün son sözleri;
  "ben de kabul ediyorum! zaten talebelik yıllarımdan beri, ehlibeyt mektebi'nin dosdoğru ve hak bir mezhep olduğunu biliyordum. şu andan itibaren caferi mezhebi'ni kabul ettiğimi açıklıyorum..."

  bağdat alimleri konferansı sünni muaviyecilerin asla ve kat'a anmadıkları, yok saydıkları bir tarihi gerçektir.
  ehli sünnet inanışının batıl olduğunun kanıtlandığı bu konferansı asla anmazlar, hatta "yapılmadı" olarak kabul ederler.
  konferans sonrası ise bu konferansın etkilerini kırmak için türlü yollara başvurmuşlar, hatta hasan sabbah'ın şeytani haşhaşileri ile işbirliğine gitmiş, kendilerini küçük düşürdüğüne inandıkları bu toplantıya sebep olan sultan melikşah, vezir nizamülmülk ve katip mukatil bin atiye'ye suikastler tertipletip ortadan kaldırmışlardır.

  bağdat alimleri konferansı'nın tam metni için;
  http://www.islamkutuphane...onferansi/icindekiler.htm
  5 -1 ... tengir budun