Advertisement

dünya için zulüm 571 de başladı

  1. 3.
    nefret suçu işleyenlerin başlığı.

    tck böyle diyor: "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
    11 -11 ... aklakara