bir kadın için diğer tüm kadınlardan vazgeçmek

  1. 27.
    karnın açken pazara çıkarsan ne var ne yok alırsın. Halbuki üç beş zeytin biraz peynir bir iki dilim ekmekle de karnın doyar.

    Karnın tokken bal börek getirseler elini sürmezsin.
    0 ... gazeloglu