insanların ana problemleri

  1. 9.
    insanoğlu nankördür. çıkarcıdır. neme lazımcıdır. bananecidir. ben merkezcidir. egoisttir. dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanır. acizdir fakat acziyetinin farkında değildir. cahildir. kincidir. intikamcıdır. hasettir. fesattır. fitnebazdır. düzenbazdır insan. entrikacıdır. işine geldiği gibi hareket eder.

    doğruluğun ne olduğunu bilir de yine de eğri yoldan gider.
    darbe yedikçe akıllanır, başına musibet geldikçe olgunlaşır kimisi. kimisi de daha beter olur. zalimleşir iyice. raydan çıkar.
    0 ... gazeloglu