ulusözlük rezalet başlıklarının tutmaması rezaleti

  1. 2.
    Sözlükleri amacı dışında gündem oluşturup baskı unsuru haline getirmek.
    0 ... gazeloglu