asla mutlu olamayacak insanlar

  1. 408.
    Mutluluktan ne anladığımızda bağlı bu.

    Maddi/fiziksel/doymak bilmeyen nefsani hazların esiri olmuş ruhlar..

    Manevi gıdalarla beslenmiş/terbiye ve tezkiye olmuş ruhları içinde barındıran, kemal bulmuş mutmain olmuş nefisler..
    0 ... gazeloglu