imamhatipte namaz kilan ateist

  1. 7.
    Gözlerine bakarken daldığım, yemeği yaktigim yazar.
    2 -2 ... catch me