pismanlik

  1. 3.
    https://youtu.be/7wOOhU0Lzo8
    Şarkının teoriye geçme durumu
    2 ... kalbinizisikeyim