alevilik ayrı bir dindir

  1. 8.
    (bkz: Erdoğan çınar)

    (bkz: ışık aleviliği)
    0 ... kurtcebe noyan