dobruca beyliği

  1. 4.
    Dobruca Beyliği, Sarı Saltuk'un oğlu, Seyit ismail Saltuk'un 1281-1299 yılları arasında Dobruca'da varlık gösteren kısa ömürlü bir Türkmen beyliği.
    1 ... turkmen balasi