ünlü şairlerden kar şiirleri

 1. 6.
  Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
  Eşini gaib eyleyen bir kuş
  gibi kar
  Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
  Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
  Ey kebûterlerin neşîdeleri,
  O bahârın bu işte ferdâsı:
  Kapladı bir derin sükûta yeri
  karlar
  Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

  Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
  Bir beyâz rîşe-i cenâh-ı melek
  gibi kar
  Seni solgun hadîkalarda arar;
  Sen açarken çiçekler üstünde
  Ufacık bir çiçekli yelpâze,
  Nâ'şın üstünde şimdi ey mürde
  Başladı parça parça pervâze
  karlar
  Ki semâdan düşer düşer ağlar!

  Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
  Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
  gibi kar
  Sizi dallarda, lânelerde arar.
  Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
  Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
  Yuvalarda -yetîm-i bî-efgan! -
  Son kalan mâi tüyleri kovalar
  karlar
  Ki havâda uçar uçar ağlar!

  Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
  Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...
  Dök ey semâ -revân-ı tabiat gunûdedir-
  Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!

  Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! -
  Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...
  Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.
  Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!

  Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
  Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

  Bir bâd-ı hamûşun per-i sâfında uyuklar
  Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar.

  Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzan,
  Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân,

  Karlar.. bütün elhânı mezâmir-i sükûtun,
  Karlar.. bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun...

  Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök,
  Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:

  Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi;
  Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi! ...

  (bkz: cenab şahabettin)
  1 ... sair zamanlar