ünüversite okuyan kızla evlenilir mi sorunsalı

  1. 7.
    Evlenilmez, mektuhtur..
    Patlak giren eve melek girmez.
    2 -1 ... maniacdepressive