paranın çalışarak kazanılamayacağı gerçeği

  1. 3.
    dünyada insanlar, pek az istisna hariç parayı birbirlerinden çalarak elde ederler. ülkemizde bu kavram, birbirinden çalmak manasına gelen "çalışmak" fiili ile ifade edilmektedir.

    (bkz: türk milleti çalışkandır)
    1 ... pitislarin hamcisi