imam osurunca cemaatin yapacağı alternatif şeyler

  1. 2.
    evvela sıçmaktan bıktık ne yapalım arkadaşlar diye sormak. *
    0 ... kusmuk