gece gece mini şortuyla kapıyı çalan karşı komşu

  1. 5.
    ağustos sıcağında kadife pantolonla çalacak değildi.
    2 ... senatus populusque romanus