insanlar hakkında bilinmeyen gerçekler

  1. 5.
    insanların bir hayvan türü olması.
    1 ... abuksabukk