hemşinliler

 1. 4.
  Kuzey, doğu ve batı hemşinliler olarak üçe ayrılan etnos.

  Kuzey hemşinlileri günümüz Gürcistan topraklarında meskun hristiyan bir ermeni topluluğudur.

  Doğu hemşinlileri ise artvin'in hopa, arhavi ve borçka ilçelerinde yasayan ermeni dili konuşan bir müslüman topluluktur. Geç dönemde müslüman olmuşlardır, bu ihtida olayında da gönülsüz davranmışlardır, halen daha özellikle yaşlı kesimi ermenice konuşur.

  Batı hemşinlileri ise rize'nin hemşin, Çamlıhemşin, pazar, fındıklı, ikizdere ilçeleri ile erzurum'un ispir ilçesinde yaşarlar. Dilleri türkçedir, erken dönemde müslüman olmuşlar ve bölgelerine gelen türkmen yerleşimcilerle karışarak türk dilini benimsemişlerdir. Lazlarla da kaynaşmışlardır. Bu bölgedeki lazlar osmanlının yöreye yerleştirdiği türkmen ve arnavutları lazlaştırarak asimile ederken, batı hemşin grubu ise tam tersi şekilde türkmen yerleşimcilerin dilini benimsemişlerdir.
  0 ... ateistvaiz