pirelli takvimi

  1. 10.
    her sayısı ile o yılın estetik anlayışını özetleyen ve şu anda bu anlamda mükemmel bir kaynak haline gelmiş olan sanat çalışmasıdır.

    ilk sayılarından son sayılarına doğru gidildikçe değişen öğelere tanıklık etmek oldukça ilginç bir deneyim olmaktadır.
    0 ... euthanasia