karamanlılar

  1. 11.
    öz be öz türk olmalarına rağmen rum kilisesine bağlı olmaları yüzünden vatanlarından koparılıp yunanistan'a göç ettirilen bahtsız insanlardır.

    yüzüne bakıldığında türk olduğu hemen anlaşılan bu nine de bir karamanlı türk'tür: https://www.youtube.com/w...jmhr03q23vijuwlvf5cjwot04+

    yazık oldu bu insanlara, mübadele çok kötü uygulandı, rumların yanısıra öz be öz ırkdaşlarımızı da gönderdik bu topraklardan... yunanistan'dan gelenler de öyleydi, oradan da ırkdaşlarımızın yanısıra dil bilmeyen pomakları, arnavutları, patriyotluları, giritlileri getirdik...
    2 ... ateistvaiz