97 lilerin genel seçimlerde oy kullanacak olması

  1. 3.
    ağustos 20 dogumlu oldugum için elde edemediğimdir.
    2 ... noktayi koyan adam