entrylere yorum yapma özelliği

  1. 0.
    güzel bir özellik olarak gözüküyor.
    1 ... prof