seda sayanın aileden sorumlu devlet bakanı olması

  1. 2.
    birden fazla kocaya icaz vermesi mümkün olabilecek bakandır.
    0 ... pramit