erkekten sadık kalmasını beklemek

  1. 4.
    kadından beklemekten daha iyidir. kadın en azından duygusal olarak, sürekli aldatır.
    1 ... anambunelan