laik olmayi allahsiz ve kitapsiz olmak sanmak

  1. ?.
    laikim demek gibi bir ironi içerisine girenlerin tutum ve söylemleriyle ister istemez oluşturdukları imajın kompleksinde kalarak aşamamak.
    0 ... prof