yaratici fikir

  1. 1.
    yaratıcı düşünce ürünü, benzersiz fikir.
    0 ... prof