bugün

sevilen şiirin en vurucu cümlesi

şarabı saki taşır, keş cebinde afyonu

şarap aşığın, afyonda zavallının papyonu