ilk buluşmada çorumlu olduğunu ağzından kaçırmak

  1. 5.
    yozgat kadar etki bırakacağını sanmıyorum.
    1 ... ekculi